przejdź do Sochaczew.pl
143208 odwiedzin
DYŻUR WAKACYJNY

PROSIMY O ZAPISYWANIE DZIECI NA   

DYŻUR WAKACYJNY

 

Warunkiem zakwalifikowania dziecka na dyżur jest:

 

1. Praca zawodowa każdego z rodziców w okresie pełnienia

dyżuru przez przedszkole.

2. Wypełnienie i złożenie w przedszkolu macierzystym ,,Karty

zgłoszenia dziecka na dyżur letni  w terminie     

od 3 czerwca 2019r. do 19 czerwca 2019r. oraz dowodem opłaty

za czas pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.

3. Zaświadczenie z zakładu pracy o nie korzystaniu przez rodziców

w danym miesiącu  z urlopu wypoczynkowego.

4. Upoważnienie do odbioru dziecka.

5. Potwierdzenie dokonania wpłaty za deklarowany okres pobytu dziecka

w przedszkolu w czasie dyżuru wakacyjnego

6. Inne wymagania zgodne z zasadami zapisu dzieci do przedszkoli

prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew.

 

Druki znajdują się w pokoju referenta przedszkola.

 

Uwaga:

Przy wpłatach do banku na konto prosimy podawać dokładne imię i nazwisko dziecka oraz  wpłacać dokładną sumę pieniędzy.

 

Lp.

Nazwa i adres

 przedszkola dyżurującego

Termin dyżuru

Nr rachunku w Banku

PeKaO S.A. I/O Sochaczew

 1.

MIEJSKIE   PRZEDSZKOLE NR 1

Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2 ;

96-500 Sochaczew

tel. 046 8622648

Przedszkole Nr 1

LIPIEC

31 1240 1822 1111 0000 0719 8616

 2.

MIEJSKIE   PRZEDSZKOLE NR 3

ul. Poprzeczna 9 ;

96- 500 Sochaczew

tel. 046 8624170

Przedszkole Nr 3

LIPIEC
05 1240 1822 1111 0000 0719 8599
 3.

MIEJSKIE   PRZEDSZKOLE NR 4

ul. 15-sierpnia 50;

96-500 Sochaczew

tel. 046 8630920

Przedszkole Nr 4

SIERPIEŃ

84 1240 1822 1111 0000 0719 8632
 4.

MIEJSKIE   PRZEDSZKOLE NR 6

ul. Chodakowska 4;

96- 500 Sochaczew

tel. 046 8632643

Przedszkole Nr 6

SIERPIEŃ

72 1240 1822 1111 0000 0719 8557

 5.

MIEJSKIE   PRZEDSZKOLE NR 7

ul. Żwirki i Wigury 15;

96-500 Sochaczew

tel. 046 8623380

Przedszkole Nr 7

SIERPIEŃ

28 1240 1822 1111 0000 0719 8573

 

Karta zgłoszeniowa dziecka do przedszkola na dyżur letni 2019.pdf 
oświadczenie do odbioru dziecka 2019.pdf

 

 

A A A
05.06.2019
godz.15:40
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość