przejdź do Sochaczew.pl
118143 odwiedzin

Ramowy rozkład dnia

A A A

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA GR. 3 LATKÓW i GR. 3-4 LATKÓW

 

06:30 - 7:30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

07:30 - 08:30 Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólno-rozwojowe np.rozwijające percepcję wzrokową, słuchową.

08:30 - 08:45 Ćwiczenia poranne i przygotowanie do śniadania

08:45 - 09:10 Śniadanie

09:10 - 09:30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

09:30 - 11:00 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu w ogrodzie, na terenie i w parku lub sali.

11:00 - 11:30 Zabiegi higieniczne i przygotowanie do obiadu.

11:30 - 12:00 Obiad

12:00 - 14:00 Leżakowanie

14:00 - 14:15 Przygotowanie do podwieczorku

14:15 - 14:30 Podwieczorek

14:30 - 15:30 Zabawy ruchowe, karty pracy, dowolne działalność plastyczna i muzyczna

15:30 – 18:00 Ćwiczenia indywidualne, zajęcia dodatkowe, zabawy na przedszkolnym placu zabaw

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA 4 LATKÓW

   

06:30 - 7:30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

07:30 - 08:30 Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe np.rozwijające wzrokową, słuchową, rozmowy.

08:30 - 08:45 Ćwiczenia poranne i przygotowanie do śniadania.

08:45 - 09:10 Śniadanie

09:10 - 09:40 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

09:40 - 11:30 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu(w ogrodzie, na terenie i w parku) lub sali.

11:30 - 11:45 Przygotowanie do obiadu.

11:45 – 12:15 Obiad

12:15 - 12:30 Ćwiczenia relaksacyjne.

12:30 – 13:45 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie fragmentów książek). Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

13:45 - 14:00 Przygotowanie do podwieczorku.

14:00 - 14:15 Podwieczorek

14:15 - 18:00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach, zabawy na przedszkolnym placu zabaw.


RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA 5 I 6 LATKÓW

  

 

06:30 - 07:30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

07:30 - 08:30 Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczycielki. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

08:30 - 08:45 Ćwiczenia poranne i przygotowanie do śniadania.

08:45 - 09:10 Śniadanie.

09:10 - 10:10 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10:10 - 10:30 Zabawy swobodne.

10:30 - 11:30 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, w parku) lub w sali.

11:30 - 11:45 Przygotowanie do obiadu.

11:45 - 12:15 Obiad.

12:15 - 12:30 Ćwiczenia relaksacyjne.

12:30 - 13:45 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadańnauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie fragmentów książek). Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

13:45 - 14:00 Przygotowanie do podwieczorku

14:00 - 14:15 Podwieczorek

14:15 - 15:00 Zabawy ruchowe, karty pracy, dowolna działalność plastyczna i muzyczna.

15:00 - 18:00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowanymi do możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe o szczególnych zainteresowaniach, zabawy na przedszkolnym placu zabaw.

 

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość