przejdź do Sochaczew.pl
119509 odwiedzin

Wycieczka do Sochaczewa

A A A

29 .09. br ,,Zuchy’’ w ramach współpracy z rodzicami –,,Poznajemy rożne zawody’’ wybrały się na wycieczkę do Jednostki Straży Pożarnej w Sochaczewie. Dzieci obejrzały sprzęt pożarniczy stanowiący wyposażenie jednostki Straży Pożarnej. Oglądaliśmy różnorodne wozy strażackie, sprzęt do gaszenia pożarów. Dzieci mogły usiąść za kierownicą, przymierzyć hełm strażacki, spróbować potrzymać wąż strażacki. Podczas pogadanki dzieci zapoznały się z zadaniami realizowanymi przez straż pożarną, sposobami alarmowania oraz zachowania się w przypadku zagrożenia. Dzieci utrwaliły sobie numer telefonu do Straży Pożarnej - 998 i numer alarmowy – 112.

Następnie udaliśmy się do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy 600-lecia w Sochaczewie. Tu dzieci zobaczyły, jak przebiega proces doprowadzania nieczystości do takiego stanu, by mogły bezpiecznie trafić do rzeki. Można było zajrzeć do ,, budynku krat’’, obejrzeć piaskownik, zwiedzić oczyszczalnię, gdzie pracują również rośliny, by wreszcie zajrzeć w miejsce, skąd oczyszczone ścieki, pod postacią już czystej wody, wydostają się do Utraty. Przedszkolaki pamiętają o konieczność oszczędzania wody.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

 

Foto:)

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość