przejdź do Sochaczew.pl
119551 odwiedzin

Sala zmysłów oraz sala ruchu

A A A

SALA ZMYSŁÓW CZYLI NIEZWYKŁE POZNAWANIE ZWYKŁYCH RZECZY

Nasza innowacja działa!

Ideą naszych nowatorskich rozwiązań metodyczno- organizacyjnych jest teoria wielorakich inteligencji wg Howarda Gardnera.

Rozwojowi inteligencji sprzyja właściwie zorganizowane środowisko, gdzie dzieci mogą się uczyć, tworzyć, działać, w atmosferze wolnej od krytycyzmu, porównań i nacisku do osiągania sukcesu.

Nasze rozwiązania służą przede wszystkim innemu spojrzeniu na możliwości rozwojowe dziecka i jego szanse edukacyjne, spojrzeniu na dziecko w sposób nieoceniający oraz stworzeniu innej, niż tradycyjna, wizji zdobywania wiedzy.

Punktem wyjścia naszych innowacyjnych rozwiązań było stworzenie w przedszkolu „Sali zmysłów”, która służy do kreatywnego myślenia i działania dzieci poprzez stymulowanie różnych zmysłów, wspomagania i rozwijania zainteresowań oraz odkrywania talentów, a także „Sali ruchu”, w której dzieci uaktywniają naturalną ekspresję ruchową.

Właściwie zorganizowane środowisko sprzyja rozwojowi inteligencji – to motto naszych działań 

Foto:)

Foto:)

Foto:)

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość