przejdź do Sochaczew.pl
133758 odwiedzin

Na straganie u Promyków

A A A

Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy...”-wiersz Jana Brzechwy był inspiracją do wielu działań w naszej grupie. Promyki przynosiły różne warzywa do przedszkolnego straganu , gdzie chętnie bawiły się w sklep. Ze spontaniczną radością uczyły się wiersza i śpiewały piosenkę ”Na straganie” z pomocą komputera. Poprzez różne wielozmysłowe działania poznawcze, plastyczne, słowne, muzyczne, badawcze dzieci zdobyły, usystematyzowały i rozszerzyły swoją wiedzę przyrodniczą. Zwieńczeniem sukcesu było wykonanie kolorowych warzywnych kukiełek w połączeniu z materiałem plastycznym .

Poznając fakty , wykonując odpowiednie czynności , dzieci wciąż rozwijają spostrzegawczość , nasilają myślenie, umacniają zainteresowanie przyrodą , przeżywają i odczuwają jej piękno. Rozwój wrażliwości, wyobraźni na tym etapie rozwoju ma charakter trwałej postawy wobec naturalnego środowiska.

Foto :)

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość