przejdź do Sochaczew.pl
123671 odwiedzin

Ramowy rozkład dnia

A A A

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 6 IM. JULIANA TUWIMA W SOCHACZEWIE NA ROK 2018/ 2019

Z PODZIAŁEM NA GRUPY WIEKOWE

 

 

Oddział 3-,4- latki

Oddział 4-latków

Oddział 5-,6-latków

06:30 - 7:30 

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

 

07:30 - 08:15 

Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy integrujące grupę, nawiązywanie relacji rówieśniczych. Ćwiczenia ogólno-rozwojowe np. rozwijające percepcję wzrokową, słuchową.

 

08:15 - 08:30 

 

Ćwiczenia poranne. Czynności samoobsługowe, higieniczne i przygotowanie do śniadania

 

08:30 - 09:00 

Śniadanie, wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłku.

 

09:00 - 09:30 

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

Zajęcia z języka angielskiego według harmonogramu zgodnie z planem pracy nauczyciela przedmiotu ( 2 x w tygodniu po 15 min).

Zajęcia rytmiczne oraz zajęcia umuzykalniające

z akompaniamentem muzycznym według harmonogramu zgodnie z planem pracy nauczyciela przedmiotu ( 2 x w tygodniu po 15 min).

 

 

 

 

 

09:00 - 09:40 

 

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

Zajęcia z języka angielskiego według harmonogramu, zgodnie z planem pracy nauczyciela przedmiotu ( 2 x w tygodniu po 15 min).

Zajęcia rytmiczne oraz akompaniament muzyczny według harmonogramu, zgodnie z planem pracy nauczyciela przedmiotu ( 2 x w tygodniu po 15 min).

 

 

09:00 - 10:10 

 

 

 

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

Zajęcia z języka angielskiego według harmonogramu, zgodnie z planem pracy nauczyciela przedmiotu ( 2 x w tygodniu po 30 min).

 

Zajęcia rytmiczne oraz akompaniament muzyczny według harmonogramu, zgodnie z planem pracy nauczyciela przedmiotu ( 2 x w tygodniu po 30 min).

 

 

 

10.10 - 10.30

 

 

Zabawy swobodne inspirowane zainteresowaniami, służące realizacji pomysłów własnych dzieci.

09:30 - 11:00 

Zabawy swobodne inspirowane zainteresowaniami, służące realizacji pomysłów własnych dzieci.

Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu(w ogrodzie, na terenie i w parku) lub sali.

 

 

9.40-11.30

 

Zabawy swobodne inspirowane zainteresowaniami, służące realizacji pomysłów własnych dzieci.

 

Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu(w ogrodzie, na terenie i w parku) lub sali.

 

10:30 - 11:30

 

 

Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu(w ogrodzie, na terenie i w parku) lub sali.

11:00 - 11:30

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne

i przygotowanie do obiadu.

 

 

11:30 - 11:45

 

 

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne

i przygotowanie do obiadu.

11:30 - 12:00

Obiad.

Wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłku.

 

 


 

11:45 – 12:00

 

Obiad

Wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłku.

 

12:00 - 14:00

Odpoczynek poobiedni

 

 

12:00 - 12:15

 

Ćwiczenia relaksacyjne.

 

12.00 - 12.15

 

 

Ćwiczenia relaksacyjne.

12:15 – 13:45

 

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Praca indywidualna z dzieckiem według potrzeb. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie fragmentów książek). Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

 

Zajęcia z religii (na wniosek rodziców) według harmonogramu, zgodnie z planem pracy nauczyciela przedmiotu ( 2 x w tygodniu po 30 min).

14:00 - 14:15

Przygotowanie do podwieczorku

 

13:45 - 14:00

 

Przygotowanie do podwieczorku.

14:15 - 14:30

Podwieczorek

 

14:00 - 14:15

 

Podwieczorek

14:30 - 15:30

Zabawy ruchowe, karty pracy, dowolne działalność plastyczna i muzyczna

 

 

14:15 - 16:30

 

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach, zabawy na przedszkolnym placu zabaw.

Zajęcia z religii (na wniosek rodziców) według harmonogramu, zgodnie z planem pracy nauczyciela przedmiotu ( 2 x w tygodniu po 30 min).

15:30 - 16:30

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowanymi do możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe o szczególnych zainteresowaniach, zabawy na przedszkolnym placu zabaw.

 

 

16:30- 18:00

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze. Zabawy dowolne. Rozchodzenie się dzieci.

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość