przejdź do Sochaczew.pl
145366 odwiedzin

Ramowy rozkład dnia

A A A

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 6 IM.  JULIANA TUWIMA W SOCHACZEWIE 

 NA ROK 2019/ 2020

Z PODZIAŁEM NA ODDZIAŁY  WIEKOWE

 

 

 

Czas


 

Oddział 5 latki

 

Oddział 5-6

latki

 

Oddział 6 latki

 

6.30-7.30

 

Schodzenie się dzieci w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp.


 

7.30-8.00

 

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi.


 

8.00-8.15

Ćwiczenia poranne 

 

8.15-8.30

Czynności higieniczno- porządkowe 

 

8.30-9.00

Śniadanie

 

9.00-10.00

 

Zajęcia dydaktyczne według przyjętego programu wychowania przedszkolnego .Zajęcia rytmiczne oraz zajęcia umuzykalniające z akompaniamentem muzycznym według harmonogramu zgodnie z planem pracy nauczyciela przedmiotu ( 2 x w tygodniu po 30 min).


10.00-10.30

Zabawy swobodne inspirowane zainteresowaniami, służące realizacji

pomysłów własnych dzieci.

Indywidualizacja pracy z dziećmi.

 

10.30-11.30

 

Zajęcia z języka angielskiego według harmonogramu zgodnie z planem pracy nauczyciela przedmiotu

 ( 2 x w tygodniu po 3-0 min).

Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu(w ogrodzie, na terenie i w parku) lub sali

 

Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu(w ogrodzie, na terenie i w parku) lub Sali.

Zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych.

 

11.30-12.00

 

Zajęcia z języka angielskiego według harmonogramu,  zgodnie z planem pracy nauczyciela przedmiotu

 ( 2 x w tygodniu po 30 min).

 

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne i przygotowanie do obiadu

 

11.30-11.45

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne i przygotowanie do obiadu

 

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne i przygotowanie do obiadu

 

11.45-12.00

Obiad

 

Obiad

 

12.00-12.15

 

Obiad

 

 

12.00-12.30

Ćwiczenia relaksacyjne. Bajkoterapia.

Ćwiczenia relaksacyjne. Bajkoterapia.

Ćwiczenia relaksacyjne. Bajkoterapia.

 

Zajęcia z języka angielskiego według harmonogramu zgodnie z planem pracy nauczyciela przedmiotu ( 2 x w tygodniu po 30 min).

 

 

12.30- 14.00

Ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Indywidualizacja pracy z dzieckiem według potrzeb.  Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie fragmentów książek). Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym. 

Ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Indywidualizacja pracy z dzieckiem według potrzeb.  Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie fragmentów książek). Zabawy inspirowane sztuką teatralną, muzyką klasyczną, przygotowanie do występów artystycnych. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

 

Zajęcia z religii (na wniosek rodziców)  według harmonogramu,  zgodnie z planem pracy nauczyciela przedmiotu      ( 2 x w tygodniu po 30 min). 

 

14.00-14.15

Czynności higieniczno- porządkowe 

 

14.15-14.30

Podwieczorek

 

14.30-16.30

Zabawy ruchowe, karty pracy, dowolne działalność plastyczna  i muzyczna

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do możliwości i potrzeb. Indywidualizacja pracy z  dostosowaniem do możliwości i potrzeb dzieci. Zabawy w sali lub na placu zabaw. 

 

16.30-18.00

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze. Zabawy dowolne. Rozchodzenie się dzieci. 

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość