przejdź do Sochaczew.pl
123368 odwiedzin

Terminarz rekrutacji

A A A

Terminy postępowania rekrytacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew na rok szkolny 2018/2019

 

L.p.

 

Rodzaj czynności

Termin w

postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w

postępowaniu

uzupełniającym

 

 

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrytacyjnym

 

 

01.03 – 30.03.2018 r.

 

 

21.05 – 30.05.2018 r.

 

 

 

 

 

2.

Weryfikcja przez komisję rekrytacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrytacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrytacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia Prawo oświatowe

 

 

 

 

 

31.03 – 06.04.2018 r.

 

 

 

 

 

31.05 – 06.06.2018 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

11.04.2018 r. do godz. 15.00

 

11.06.2018 r. do godz. 15.00

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do danej placówki w postaci pisemnego oświadczenia

 

12.04 – 20.04.2018 r. do godz. 16.00

 

12.06 -20.06.2018 r. do godz. 16.00

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

25.04.2018 r. do godz. 15.00

 

25.06.2018 r. do godz. 15.00

 

 

 

 

 

6.

Procedura odwoławcza w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/ szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrytacyjnej

 

 

 

 

Od 25.04.2018 r.

 

 

 

 

25.06.2018 r.

 

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość