przejdź do Sochaczew.pl
176989 odwiedzin
Konkurs fotograficzny ,,Ruch to zdrowie"

Miejskie Przedszkole nr 6

im. Juliana Tuwima w Sochaczewie

zaprasza do udziału w międzyprzedszkolnym konkursie

fotograficznym "Ruch to zdrowie”

 

Cele konkursu:

- zachęcenie dzieci do zdrowego i aktywnego trybu życia,

- propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego,

- rozwijanie pasji dzieci związanych ze sportem,

- możliwość aktywnego spędzenia czasu z rodziną.

 

Regulamin konkursu:

1) Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedszkole nr 6

im. Juliana Tuwima ul. Chodakowska 4, 96-500 Sochaczew,

2) Konkurs jest kierowany do dzieci uczęszczających aktualnie

do wszystkich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych na terenie miasta Sochaczew i ich rodzin,

3) Czas trwania konkursu: 25.11.2019 r. - 24.04.2020r.

4) Tematyka: ukazanie dziecka na fotografii w czasie wykonywania

aktywności ruchowej,

5) Technika prac: fotografia cyfrowa,

6) Format pracy:

a) plik cyfrowy JPG

7) Dziecko może dostarczyć jedną pracę.

8) Kryteria wyboru i oceny prac:

a) pomysłowość

b) oryginalność

c) zgodność z tematyką

d) wkład pracy dziecka

9) Prace należy wysłać drogą e- mailową na adres:

przedszkolenr6.socho@wp.pl , 

w temacie: Konkurs RUCH TO ZDROWIE, w treści: Imię i Nazwisko,

wiek, oddział przedszkolny / grupa przedszkola, nazwa i adres przedszkola

(placówki) do którego uczęszcza dziecko, imię i nazwisko dyrektora

przedszkola (placówki), imię i nazwisko wychowawcy/ów.

10) Wyniki konkursu w dniu 04.05.2020 r. zostaną umieszczone

na stronie internetowej: http://mp6.sochaczew.pl/

i wysłane w e-mailu do zwycięzców.

11) Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody.

12) Udział w konkursie jest równoważny z akceptacją regulaminu,

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie

z Ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych

Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, oraz zgodą na zamieszczenie imienia

i nazwiska dziecka wraz ze zdjęciem konkursowym na stronie

internetowej i ekspozycji w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Sochaczewie.

13) Prace pozostają do dyspozycji organizatora, a zgłoszenie pracy do

konkursu jest równoznaczne z przekazaniem wszelkich praw autorskich

na rzecz organizatora.

14) Osoby odpowiedzialne za konkurs:

Katarzyna Rajewska, Izabella Bińkowska.

A A A
26.11.2019
godz.08:25
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość