przejdź do Sochaczew.pl
166539 odwiedzin
Rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja do przedszkola

 

Do 31 marca br. trwa rejestracja wniosków w elektronicznym systemie

rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych. Jednym z elementów

procesu rekrutacji jest złożenie do placówki pierwszego wyboru wniosku

o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie

przez kandydata warunków

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Biorąc jednak pod uwagę bezpieczeństwo mieszkańców Sochaczewa

związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2

podpisane przez rodziców wnioski można przesłać na adres mailowy

placówki pierwszego wyboru w formie skanu lub zdjęcia dokumentu.

 

W przypadku braku możliwości przesłania wniosku drogą elektroniczną

w placówkach oświatowych przy wejściu zostaną ustawione pojemniki,

do których rodzice będą mogli wrzucać wnioski rekrutacyjne

w zamkniętych kopertach.

A A A
24.03.2020
godz.12:54
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość