przejdź do Sochaczew.pl
177186 odwiedzin
Nabór uzupełniający

Nabór uzupełniający do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

 

Od 1 czerwca 2020r. do 10 czerwca 2020r.   trwa rejestracja wniosków

w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkola

dla dzieci urodzonych w roku 2017 na rok szkolny 2020/2021.

Jednym z elementów procesu rekrutacji jest złożenie

do placówki pierwszego wyboru wniosku  o przyjęcie wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Biorąc jednak pod uwagę bezpieczeństwo mieszkańców Sochaczewa

związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2

podpisane przez rodziców wnioski można przesłać na adres mailowy

(do placówki pierwszego wyboru)

w formie skanu lub zdjęcia dokumentu.

przedszkolenr6.socho@wp.pl

 

lub

do urny znajdującej się przed wejściem do przedszkola,

w zamkniętych, podpisanych kopertach,

w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Elektroniczny system ewidencji podań będzie dostępny

od 1 czerwca 2020 na stronie internetowej

www.sochaczew.przedszkola.vnabor.pl

 

 

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi

po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

Organizacja oddziałów przedszkolnych

(jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest

od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną

i przyjętych w rekrutacji.

 

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce ,,REKRUTACJA”.

 

Dyrektor 

Miejskiego Przedszkola nr 6

im. Juliana Tuwima w Sochaczewie 

 

 

Zarządzenie Nr 23.2020.pdf

 

A A A
29.05.2020
godz.11:50
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość