przejdź do Sochaczew.pl
177187 odwiedzin
Nabór uzupełniający

Szanowni Państwo 

Rodzice/Opiekunwie 

 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 6 im. Juliana Tuwima w Sochaczewie 

informuje, iż w dniu 29.06.2020 r. została opubikowana informacja

dotycząca dzieci 3-letnich zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2020/2021. 

 

Listy kandydatów zostały zamieszczone przy wejściu głównym

do przedszkola. 

 

WAŻNA INFORMACJA:

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani

do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki

(wzór oświadczenia znajduje się w załączeniu) 

w terminie do 2020-07-06 godz. 16:00

w formie skanu lub zdjęcia

na adres mailowy: przedszkolenr6.socho@wp.pl

lub

do urny znajdującej się przed wejściem do przedszkola

godz 8:00-16:00.

 

 

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie

jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

 

 

Oświadczenie potwierdzajace przyjecie dziecka do placowki oświatowej.pdf

A A A
29.06.2020
godz.08:32
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość