przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
184176 odwiedzin
Organizacja roku przedszkolnego 2020/2021

 

Szanowni Państwo

Rodzice/Opiekunowie


Wszelkie zweryfikowane informacje wysyłane są z adresu e-mail

przedszkola: przedszkolenr6.socho@wp.pl

i zamieszczane na stronie internetowej przedszkola

www.mp6.sochaczew.pl w zakładce wiadomości.

W celu wyjaśnienia sprawy proszę o kontakt pod adresem e-mail:

przedszkolenr6.socho@wp.pl lub nr tel. (046) 863-26-43.

_________________________________________________________

Szanowni Państwo

Rodzice/Opiekunowie dzieci nowoprzyjętych

 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 6 im. Juliana Tuwima w Sochaczewie

informuje Rodziców/Opiekunów,

iż wszelkie informacje związane z organizacją dni adaptacyjnych

odbędą się wg harmonogramu przesłanego na Państwa indywidulane

adresy e-mail (podane we wnioskach rekrutacyjnych).

 

W załączeniu znajdują się dokumenty, które prosimy uzupełnić

i przekazać w dniu zebrania do urny znajdującej się przed wejściem

głównym do przedszkola.

 

Proszę o zapoznanie z  procedurami bezpieczeństwa, zamieszczonymi

na stronie internetowej przedszkola www.mp6.sochaczew.pl  

zakładce procedury bezpieczeństwa MP6 oraz procedury bezpieczeństwa

w związku z ryzykiem zakażenia Covid-19.

 

 

Dyrektor

Miejskiego Przedszkola nr 6

im. Juliana Tuwima w Sochaczewie

A A A
03.08.2020
godz.14:35
kontakt