przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
202146 odwiedzin
Książka naszym przyjacielem, czyli o roli czytania w życiu dziecka

 

,,Książka i możliwość czytania  to jeden

z największych cudów naszej cywilizacji.’’

                                                                                                                                    

Maria Dąbrowska

 

 


                   Książka naszym przyjacielem, czyli o roli  czytania w życiu dziecka

                                                                                                                                                                                

Nasze przedszkole kolejny rok realizuje ogólnopolski  projekt czytelniczy ,,Mały miś w świecie wielkiej literatury’’.  Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na bieżący rok.

Rozwijanie zainteresowania książką i publikacjami dla dzieci można wzmacniać poprzez systematyczne głośne czytanie dziecku, zabawę a także w ramach różnych projektów. Wiek przedszkolny to czas, w którym kształtują się dziecięce  nawyki, w tym  również czytelnicze. Należy o tym pamiętać!!!!

Czytanie to jedna z form spędzania czasu wspólnie z dzieckiem. Czytanie wpływa korzystnie na wszystkie przestrzenie rozwoju dziecka:  społeczny, intelekt i emocje. Eksperci zalecają codzienne dwudziestominutowe czytanie dzieciom gdyż korzyści są obustronne, rodzice czytający regularnie małym dzieciom stają się spokojniejszymi rodzicami. A dzieci? Czytanie  spokojnym głosem  uspokaja dziecko i tworzy się naturalna atmosfera bezpieczeństwa i zaufania do otaczającego świata. Zachęcamy do wprowadzenia domowego rytuału czytania książek o tej samej porze np. przed snem co pozwoli budować poczucie przewidywalności i przynależności do wspólnoty rodzinnej.


Mamo i Tato!  - głośne czytanie dziecku:

 ▪ buduje więź pomiędzy rodzicem i dzieckiem,

▪ zaspokaja potrzeby emocjonalne,

▪ wspiera rozwój psychiczny dziecka i wzmacnia jego poczucie własnej wartości,

▪ uczy języka, rozwija słownictwo,

 ▪ daje swobodę w mówieniu,

▪ przygotowuje i motywuje do samodzielnego czytania,

▪ uczy myślenia i rozwija wyobraźnię  

▪ ćwiczy pamięć i poprawia koncentrację uwagi 

▪ przynosi wiedzę ogólną,

▪ uczy odróżniania dobra od zła, rozwija wrażliwość moralną,

▪ jest znakomitą rozrywką,

▪ zapobiega uzależnieniu od mediów,

▪ pomaga w rozwiązywaniu problemów,

▪ kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy.


Kilka wskazówek jak czytać dzieciom książki, aby chciały słuchać: 

▪  Ważne jest,  aby czytanie nie było nudne.  Czytając należy  modulować głos, dodawać gesty i dźwięki, co sprawia że odbiór tekstu staje się bardziej atrakcyjny. 

▪  Długie fragmenty można zastąpić własnymi słowami. 

▪  Jeżeli czytamy książkę odcinkami, należy starać się, aby każdy z nich stanowił zamkniętą całość. Wracając do książki w celu przeczytania następnego fragmentu należy przypomnieć dzieciom, na czym zostało zakończone czytanie. 

▪  Nie należy przerywać czytania w momentach gdy akcja przybiera smutny tok, aby uniknąć emocjonalnego i bolesnego przeżywania przez dziecko. 

▪  Fragmenty drastyczne można zastąpić wymyślonymi przez siebie scenkami.

▪  Ważne jest, aby dobierać literaturę odpowiednio do wieku dziecka.

Rozbudzenie zainteresowania książkami  jest obowiązkiem przede wszystkim najbliższych osób. Najważniejszymi autorytetami w oczach dzieci są rodzice. Dlatego warto czytać dzieciom codziennie, przynajmniej 20 minut.

Dziękujemy Rodzicom za pomoc w realizacji projektu, tym  którzy wykonali zdjęcia podczas czytania lub udostępnili nagrania.


Nauczycielki z oddziału VII  ,,Zuchy’’  

A A A
25.01.2021
godz.21:23
 
kontakt