przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
256912 odwiedzin

Kadra

A A A

 


DYREKTOR PRZEDSZKOLA:  Pani Anna Sobieraj - magister w zakresie edukacji początkowej, studia kwalifikacyjne w zakresie oligofrenopedagogiki

 

Nauczyciele wychowania przedszkolnego: 

 

Pani Monika Dmoch- magister w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, terapia pedagogiczna z logoterapią

 

Pani Justyna Gawłowska- magister w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

 

Pani Sylwia Gołębiowska - magister w zakresie pedagogiki wczesnoszkonej z terapią pedagogiczną, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, rewalidacja dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Pani Ewelina Hoyer - magister w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

 

Pani Bożena Jakubowska- magister w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

 

Pani Anna Jaworska - magister w zakresie edukacji początkowej

 

Pani Jolanta Kamińska - studia wyższe zawodowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej 

 

Pani Paulina Kubiak - magister w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, studia kwalifikacyjne w zakresie oligofrenopedagogiki, studia kwalifikacyjne z pedagogiki korekcyjnej

 

Pani Anna Łabędzka - magister w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

 

Pani Monika Róg-Marciniak - magister w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego 


Pani Dominika Pelska - magister w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej; studia w zakresie oligofrenopedagoiki, edukacja i terapia osób z autyzmem

 

Pani  Natalia Tyszka - magister w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z językiem angielskim

 

Pani Sandra Żakowska - magister w zakresie pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną, licencjat w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego


Pani Sylwia Żytniak - magister w zakresie wychowania przedszkolnego z terapią pedagogiczną, studia w zakresie logopedii

 

Nauczyciel religii:

Pani Maria Ciurzyńska - magister teologii

 

Nauczyciel języka angielskiego:

 Pani Natalia Tyszka - magister w zakresie wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej z językiem angielskim 


Logopeda: 

Pani Jolanta Wężowska -  magister w zakresie pedagogiki przedszkolnej z terapią pedagogiczną, studia kwalifikacyjne w zakresie logopedii

 

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne:

 

Pani Kinga Wojno- magister w zakresie pedagogiki specjalnej - oligrofrenopedagogika

Pani Karolina Grzelak - magister w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogika specjalna

 

Pedagog specjalny: 

Pani Paulina Kubiak - magister w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, studia kwalifikacyjne w zakresie oligofrenopedagogiki, studia kwalifikacyjne z pedagogiki korekcyjnej

 

KADRA NIEPEDAGOGICZNA:


Referent:

Pani Ewelina Mikusek


Intendent - magazynier:

Pani Wioleta Paduch

 

Pomoc nauczyciela:

Pani Ewelina Dąbrosiak 

Pani Maria Szymańska

Kucharka:

Pani Jadwiga Kubera


Obsługa kuchni:

Pani Mariola Stępniak

Pani Monika Kubiszewska 

 

Pracownicy obsługi:

Pani Justyna Jędrzejewska

Pani Marta Kocus

Pani Katarzyna Lenart

Pani Teresa Kosterkiewicz

Pani Paulina Pająk

Pani Joanna Włodarczyk

Pani Kinga WójcikRobotnicy do prac lekkich:

Pan Jerzy Targaszewski

Pan Jerzy Paduch

 


kontakt