przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
260253 odwiedzin

Oddział III "Motyle"

A A A

Oddział III "Motyle"

Nauczyciele:

Pani Bożena Jakubowska

Pani Anna Łabędzka


Oddział :  

III Motylki 

Miesiąc:  

Listopad 

Temat kompleksowy: 

Cele dydaktyczno-wychowawcze 

Tydzień 1 np.  

,, Jakie mam obowiązki’’ 

  

- zachęcenie do pomagania rodzicom w wykonywaniu domowych obowiązków, 

- zachęcenie do dbałości o utrzymywanie prawidłowej postawy ciała, 

- rozwijanie kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, 

  

  

Tydzień 2 

,,Co powinienem wiedzieć o Polsce?’’ 

 - poznanie symboli narodowych, zapoznanie z wyglądem flagi Polski i znaczeniem barw na fladze, 

- rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni, 

- zapoznanie z wyglądem i znaczeniem kokardy narodowej, 

  

Tydzień 3 

,, Jaki jest mój kraj’’ 

- budzenie poczucia tożsamości narodowej poprzez poznawanie wybranych legend polskich 

- wypowiada się prostymi zdaniami na temat ilustracji oraz odpowiada na pytania związane 

z treścią legendy, 

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość, 

  

Tydzień 4 

,, Gdzie można zobaczyć Małą i Wielką Niedźwiedzicę?’’ Niedźwiedzicę? 

  

- zdobywanie informacji na temat gwiazd, 

- poznawanie wyglądu i nazw planet Układu Słonecznego, 

- integrowanie się z rówieśnikami podczas wspólnych zabaw przy muzyce, 

Piosenka: 

,, Nasz kraj’’ 

Choć jesteśmy jeszcze mali, 

zawsze o tym pamiętamy, 

że nasz kraj to piękna Polska. 

Bardzo, bardzo ją kochamy. 

Ref.: Polska to nasz kraj, 

to ojczyzna nasza. 

Góry i morze, lasy i pola, 

i piękne polskie miasta. 

2. A na fladze biel i czerwień, 

w godle dumny orzeł biały. 

Nasz hymn narodowy znamy 

i z powagą go śpiewamy. 

Ref.: Polska to nasz kraj... 

  

  

Hymn Polski- Mazurek Dąbrowskiego ( do osłuchania) 

  

Wiersz: 

,,Katechizm polskiego dziecka’’- Władysław Bełza 

 
— Kto ty jesteś? 
— Polak mały. 
— Jaki znak Twój? 
— Orzeł biały. 
— Gdzie ty mieszkasz? 
— Między swemi. 
— W jakim kraju? 
— W polskiej ziemi. 
— Czym ta ziemia? 
— Mą Ojczyzną. 
— Czym zdobyta? 
— Krwią i blizną. 
— Czy ją kochasz? 
— Kocham szczerze. 
— A w co wierzysz? 
— W Polskę wierzę. 
— Coś ty dla niej? 
— Wdzięczne dziecię. 
— Coś jej winien? 
— Oddać życie. 

,,Barwy ojczyste“ 
Czesław Janczarski 
Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, 
A na tej fladze, biel i czerwień, 
Czerwień to miłość, 
Biel serce czyste, 
Piękne są nasze barwy ojczyste 

  

kontakt