przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
251412 odwiedzin

Oddział VII "Zuchy"

A A A

Oddział VII "Zuchy"

Nauczyciele:

Pani Monika Dmoch

Pani Justyna Gawłowska

Pani Karolina Grzelak

 

WRZESIEŃ 2022

5.09. – 10.09.2022 „Co słychać w przedszkolu?”
12.09 – 16.09. 2022 „Jak być superbezpiecznym?
19.09. – 23.09. 2022 „Jakie są moje supermoce?”
26.09 – 30.09.2022 „Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?”

• samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za
powierzone zadanie;
• wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
• szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;
• czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie;
• pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
• prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.
• nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście
na zakupy, koncert, pocztę.
• sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
• mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;
• używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;
• posługiwanie się poprawną mową;
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych
potrzeb i decyzji;
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
• poznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy, rozpoznawanie ich,
układanie liter według wzoru;
• interpretowanie znaczenia wybranych znaków umownych.
• rozpoznawanie słyszanych piosenek i tańców, określanie ich budowy (dwu-, trzyczęściowa,
zwrotkowa, z refrenem);
• poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na
mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem;
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie
sobie stanowisk pracy;
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane
podczas poznawania środowiska technicznego, np.
składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie
radości z pozytywnych efektów swoich działań;
• posługiwanie się zabawkami na baterie, określanie źródła ich zasilania.
Poznawcza aktywność dziecka
• wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru);
• inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
• uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie,
klasyfikowanie.
• nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia
tygodnia;
• określanie, wskazywanie miejsca powstawania dźwięku, liczenie usłyszanych dźwięków;
• porównywanie słyszanych dźwięków, np. wysoki – niski, długi – krótki, cichy – głośny.

 

PIOSENKA ,,Latawce”
1. Było lato i
Same ciepłe dni,
Wakacyjny, miły czas,
Lodów słodki smak,
Pośpiechu całkiem brak.
Gdzie to wszystko?- pytam was
I wspominam dziś z uśmiechem
te podróże z plecakiem, z walizką,
te zabawy z leśnym echem,
ciepłe słońce nad głową tak blisko.
 
Ref. Pędził pociąg stuku-puku,
dzwonił rower dzyń, dzyń, dzyń.
Karuzela wirowała wiuuu,
a latawce fruuu
Kolorowe latawce fruuu…
pluskał strumyk
a samolot warczał
szeleściło siano szu, szu, szu
a Latawce fruuu
kolorowe Latawce

Wiersz "Kropka" autor nieznany

Napisała Staszka zdanie,
kropki mi brakuje.
Poproś, Staszko, biedroneczkę,
to ci podaruje.

— Biedroneczko, biedroneczko,
siedem kropek masz.
Kiedy cię poproszę ładnie,
czy mi jedną dasz?

Biedroneczko, biedroneczko,
daj mi kropkę jedną...
Nie — nie dała! odleciała!
Dokąd? ... wszystko jedno.

Już jej nie ma,
jeszcze tylko trawka się kołysze.
Wiem! Kropkę na końcu zdania
sama już dopiszę!

kontakt