przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
184172 odwiedzin

Opłaty

A A A
 
OPŁATY

Informujemy, iż przedszkole jest czynne w godzinach 6:30-18:00.
Pobyt dziecka w przedszkoly od 7:30 do 12:30 jest bezpłatny.

 Dzienna stawka żywieniowa za 3 posiłki wynosi 7 zł.
  
 Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci do 6 lat

pobierane są w myśl art. 52 ust. 1 Ustawy o finansowaniu zadań

oświatowych, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 6 lat.

http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U73/2018/72/3969.pdf#zoom=90 
 
 
 
  Nr konta Przedszkola 
  
87 9283 0006 0000 1989 2000 0010
  
 (obowiązuje od 01.12.2019r.)


 Na zebraniu z Rodzicami ustalono opłatę na Radę Rodziców
w wysokości 20 zł miesięcznie przez cały rok, którą należy wpłacać na konto :
      
Nr konta Rady Rodziców
   
30 9283 0006 0000 0026 3000 0010
 
 
 

kontakt