przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
256909 odwiedzin

Opłaty

A A A
 
OPŁATY

Informujemy, iż przedszkole jest czynne w godzinach 6:30-18:00.
Pobyt dziecka w przedszkoly od 7:30 do 12:30 jest bezpłatny.

 Dzienna stawka żywieniowa za 3 posiłki wynosi 8 zł.
  
 Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci do 6 lat

pobierane są w myśl art. 52 ust. 1 Ustawy o finansowaniu zadań

oświatowych, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 6 lat.


Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 i 2400)

15. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  Nr konta Przedszkola 
  
87 9283 0006 0000 1989 2000 0010
  
 (obowiązuje od 01.12.2019r.)


 Na zebraniu z Rodzicami ustalono opłatę na Radę Rodziców
w wysokości 20 zł miesięcznie przez cały rok, którą należy wpłacać na konto :
      
Nr konta Rady Rodziców
   
30 9283 0006 0000 0026 3000 0010
 
 
 

kontakt