przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
256910 odwiedzin

Historia przedszkola

A A A

 

Zarys historii Miejskiego Przedszkola nr 6

im. Juliana Tuwima

w Sochaczewie

 

            Historia przedszkola rozpoczyna się w Chodakowie (późniejszej

dzielnicy Sochaczewa) tuż po zakończeniu II Wojny Światowej. Początkowo

zaczęło działać w pałacu, znajdującym się w dzisiejszym chodakowskim

parku przy ul. Chopina, dla dzieci pracowników Chodakowskich Zakładów

Włókien Chemicznych „Chemitex”.

          Miejsce to otoczone było piękną zielenią. Dookoła znajdowały się

sady owocowe oraz gospodarstwo, należące dawniej do przedwojennego

posiadacza ziemskiego. Prawdopodobnym zarządcą zakładu i majątku

przylegającego był wtedy niejaki Pan Sachański. Przedszkole miało

początkowo jeden oddział, później dwa, ale potrzeby były o wiele większe. 

Kierowniczą funkcję pełniła wówczas Pani Maria Szynkielewska.

            Placówka była pięknie urządzona, jak na tamte trudne czasy. Zakład,

na miejscu dzisiejszego ogródka jordanowskiego, urządził plac zabaw.

Wszystkie zabawki i sprzęt terenowy były robione przez zakładowych stolarzy.

Okoliczne gospodarstwo zaopatrywało przyzakładową i przedszkolną

stołówkę, latem przedszkolaki spożywały posiłki na dworze, pod wielkim, 

rozłożystym kasztanem i miały lekcje poglądowe w otoczeniu natury,

uczyły się przez doświadczanie.

         W 1947 roku zrodził się pomysł pobudowania nowego, przestronnego

przedszkola. Zakład się rozrastał, pracowników przybywało, a tym samym i

dzieci. Zatrudnieni też byli pracownicy z okolicznych wsi, więc do przedszkola

uczęszczały również dzieci wiejskie. W 1949 roku został oddany do użytku

nowy budynek mieszczący nowoczesne przedszkole oraz żłobek. Kierownictwo

przedszkola, a później dyrektorstwo objęła Pani Melania Rosłoniak i pełniła

je do roku 1972. Po niej, przez 3 lata dyrektorem była Pani Zofia Bajurska,

a następnie Pani Danuta Piotrowska do roku 1986. Przez kolejne 31 lat

dyrektorską funkcję pełniła Pani Ewa Brylska, a obecnie 

 od 1wrzesnia 2017 roku pełni ją Pani Anna Sobieraj.

            Kiedyś w przedszkolach funkcjonował zawód opiekunki, dopiero

w latach pięćdziesiątych zaczęła się budować specjalistyczna kadra

nauczycielska, pierwsi absolwenci powojennych liceów pedagogicznych.

Oddziały dziecięce były bardzo liczne: ok. 30, nawet do 45 dzieci.

Wszystkie przedszkolaki wypoczywały po obiedzie, co miało zbawienny

wpływ na ich system nerwowy i funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.

Cała brać przedszkolna: nauczycielki, dyrektor, komitet rodzicielski,

działacze zakładowi to była jedna „rodzina”. Co najmniej dwa razy

w roku były organizowane bale integracyjne dla całej społeczności,

hucznie obchodzono Dzień Dziecka, Dzień Nauczyciela, karnawał

czy sylwester.  

            W roku 1956 dyrektor Pani Melania Rosłoniak założyła „Kronikę

przedszkola”, w której pieczołowicie zapisywała ważne fakty i wydarzenia.

Początkowo był to zwykły zeszyt zapisany starannym charakterem pisma,

a później powstała księga zawierająca również profesjonalne fotografie.

Niestety kronika nie zachowała się, uległa zniszczeniu, ale w przedszkolnym

archiwum odnalazł się zeszyt, który jest źródłem niezwykle ciekawych 

informacji z okresu od 1 czerwca 1956 roku do 30 grudnia 1960 roku.

Czytamy tam m.in. o : Międzynarodowym Dniu Dziecka (w 1956roku),

wycieczce do Warszawy i zwiedzaniu Pałacu Nauki i Kultury 

 (6 czerwca 1956 roku), nagraniu audycji do radiowęzła zakładowego

z cyklu „Przedszkolaki przy mikrofonie”, zakończeniu roku szkolnego

1955/1956, przekazaniu dzieci do szkoły, pozyskaniu białej pościeli

na leżaki (1957 r.), ogrodzeniu terenu przedszkola (1958 rok), 

wycieczce do Łącka i plenerowej zabawie tanecznej przy

akompaniamencie harmonisty (1959 rok), zorganizowaniu zabawy

dochodowej na zakup sprzętu terenowego (1960), choince noworocznej 

(1958, 1960)…

            W latach osiemdziesiątych, ze względu na wyż demograficzny

rosnące potrzeby, przedszkole przejęło w użytkowanie od zakładu barak

weselny w alejkach, w którym przez kilka lat funkcjonowały dwa oddziały

dzieci najstarszych. Pozwoliło to na pewien czas rozwiązać problemy lokalowe.

(Budynek ten spłonął w latach dziewięćdziesiątych).

            W latach 90- tych, po przemianach ustrojowych i upadku Chemitexu,

patronat nad placówką przejął Urząd Miasta Sochaczew i do dziś funkcjonuje

jako miejskie przedszkole.

            Przez wiele lat przedszkole było czynne w godzinach 6.30 - 16.00/16.30,

a po roku 2000 zaczęło działać do godziny 18.00.

            W roku 1999, przy okazji obchodów 50-lecia, przedszkole obrało imię

wielkiego poety – Juliana Tuwima.

            W maju 2009 roku odbyła się wielka gala z okazji 60-lecia istnienia

Miejskiego Przedszkola nr 6 im. Juliana Tuwima w Sochaczewie.

Rok szkolny 2018/2019 to rok jubileuszowy, w którym będziemy

świętować siedemdziesięciolecie istnienia naszego przedszkola.

 

 

****

Historia przedszkola została spisana przez Panią Dyrektor Annę Sobieraj 

 w oparciu o opowieści emerytowanych nauczycielek: Pani Krystyny

Wiśniewskiej, Pani Heleny Zawadzkiej i Pani Teresy Jakubowskiej,

na spotkaniu  „Wspomnień czar”, zorganizowanym przez 

 Panią Annę Sobieraj – Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 6 w Sochaczewie.

 

Pani Krystyna Wiśniewska:  „ukończyłam Liceum Pedagogiczne w Płocku, a później

Studium Nauczycielskie w Pułtusku. W 1956 z nakazu pracy objęłam funkcję

nauczyciela i kierownika przedszkola w Słubicach, a w roku 1960 przeprowadziłam

się wraz z rodziną do Chodakowa i rozpoczęłam pracę w przedszkolu. Przez 36 lat,

do roku 1986, kiedy przeszłam na emeryturę, wychowałam wiele roczników

przedszkolaków…”

Pani Helena Zawadzka: „Jestem byłą nauczycielką , ale również i byłą absolwentką

tego przedszkola i chodakowianką od urodzenia. Uczęszczałam do przedszkola

mieszczącego się jeszcze w pałacyku, w latach 1945- 1947. Ukończyłam szkołę

pedagogiczną w Obornikach Śląskich i Studium Nauczycielskie w Skierniewicach.

Pracę w naszym przedszkolu rozpoczęłam w roku 1962 i kontynuowałam ją do

 momentu przejścia na emeryturę w roku 1990…”

Pani Teresa Jakubowska: „Kończyłam Liceum Pedagogiczne w Gostyninie i kursy

specjalistyczne we Wrocławiu. Do pracy w naszym przedszkolu przyjmowała mnie

ówczesna Inspektor Oświaty Pani Janina Kowalczuk. I tak zostałam tu na całe

swoje zawodowe życie…”

 

 

 

Oto nasza galeria z tamtych lat:)

 

 

 


kontakt