przejdź do Sochaczew.pl
165512 odwiedzin

Oddział VII Zuchy

A A A

 

materiały edukacyjne Zuchy 

litera ł0001.pdf

„Guziki i guziczki”

Cel: rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi, tworzenie zbiorów, przeliczanie elementów, porównywanie liczebności zbiorów.

Należy przygotować z dzieckiem  10 plastykowych kubków oklejonych papierem lub bibułą w różnych kolorach, oznaczonych cyframi od 1 do 10; 10 torebek z guzikami lub nakrętkami od plastykowych butelek (różnej wielkości i w różnych  kolorach). Każda z torebek powinna zawierać inną liczbę guzików. 

 

Dziecko wybiera torebkę z guzikami, liczy je i umieszcza w pojemniku oznaczonym właściwą cyfrą. Ustawia kubki z guzikami zaczynając od kubka z najmniejszą liczbą guzików kończą na kubku, w którym jest guzików najwięcej. Następnie wskazuje kolejność ustawienia określonych kubków odpowiadając  na pytanie np. W jakim kolorze jest drugi kubek?

Guziki można wykorzystać  do tworzenia zbiorów  (grupować je biorąc pod uwagę wielkość, kształt lub kolor ), porównywania  liczebności zbiorów, dzieci mogą też układać z guzików poznane cyfry.

„Geometryczny obrazek”

Cel: Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych.

Należy przygotować z dzieckiem  : wycięte z bloku technicznego różnej wielkości i w różnych kolorach figury geometryczne (koło, trójkąt, prostokąt, kwadrat); kartka z bloku A-3; kredki.

Dziecko obrysowuje na kartce przygotowane figury tworząc ich kontury, następnie dorysowując określone elementy przekształca je w obrazki np. koło staje się głową dziecka lub słońcem, trójkąt dachem  lub tułowiem kota, prostokąt częścią rakiety lub pniem drzewa, kwadrat oknem domu.  Po zakończeniu pracy dziecko wskazuje  na rysunku figury geometryczne, nazywa je.

Przygotowane do zabawy figury dziecko może również wykorzystać układając z nich różne przedmioty lub postacie.

 

 

„Figury geometryczne”

Cel : -Utrwalenie kształtów  i wyglądu figur geometrycznych: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt,

-Poprawne rozróżnianie  liczby figur geometrycznych;

Należy przygotować z dzieckiem  wyciąć z dzieckiem figury koło, kwadrat,  trójkąt, prostokąt po 4 sztuki w różnych rozmiarach

Układanie PAJACYKA z figur geometrycznych do wiersza;

Przedszkolaczek Jacek, to majster nie lada

popatrzcie jak sprawnie pajacyka układa.

Duży kapelusz trójkątny,

jedno koło to jest głowa,

z boków dwa trójkąty.

Trzeba jeszcze zrobić z prostokątów dużych–

nogi, żeby pajacyk się nie oburzył.

Prostokąty małe to jego buciki i już jest gotowy żeby z nami liczyć.

 

Przeliczanie figur geometrycznych

Przeliczanie  figur geometrycznych, z których został ułożony pajacyk.

Na przygotowanej kartce, zaznaczenie – poprzez wpisanie lub naklejenie

odpowiedniej cyfry, ilość poszczególnych figur geometrycznych.

 

 „ Jaka to figura”

W pokoju znajdują się rozsypane figury geometryczne. Dziecko w rytm muzyki

porusza się po pokoju . Na przerwę w muzyce wyszukuje odpowiednie figury według

polecenia  np. podnosimy figury, które nie są kwadratami,  te które są trójkątami, albo np.

figury, które nie są niebieskie itp.

 

„Wzorki z podwórka”

Cel: - wychwytywanie powtarzających się sekwencji i kontynuowanie ich,

-Rozwijanie spostrzegawczości

- Kształtowanie umiejętności poprawnego  liczenia

Należy przygotować z dzieckiem  : listek, kamyk, szyszkę, patyk, piórko

Układanie rytmu; listek, listek, kamyk, piórko, listek, listek, kamyk, piórko itd. Poproś dziecko, by kontynuowało układ (z twoją pomocą). Potem zaproponuj, by wymyśliło własny wzór.

Czego tu brakuje?

Należy przygotować z dzieckiem: zabawki   

Cel: --Rozwijanie spostrzegawczości

Ułóż przygotowanie zabawki  w rzędzie, głośno je  nazwijcie, pozwól dziecku się przyjrzeć i zapamiętać. A teraz zagadka! Dziecko zamyka oczy, a ty w tym czasie zabierasz jedną z rzeczy. Dziecko otwiera oczy i zgaduje, czego brakuje. Potem zamieniacie się rolami. Liczbę i urozmaicenie przedmiotów zmieniaj w zależności od możliwości dziecka.

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość