przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
245746 odwiedzin

Oddział Słowiki V

A A A

Oddział Słowiki V

ZESTAW AKTYWNOŚCI SŁOWIKI

do realizacji przez dziecko przy wsparciu rodziny

 

Temat kompleksowy:  Mój dom – Polska

Termin realizacji:  10.11.2021r.

Dzień tygodnia.

ŚRODA

Obszar podstawy programowej

Zadanie/aktywność

Sytuacja edukacyjna

pomoce

  1. Fizyczny

„Szybko – wolno” – zabawa ruchowo-rytmiczna.

Włączamy dziecku raz wolną, raz szybką muzykę obserwując, jak zmieniają się jego ruchy, nakierowujemy na zmianę dynamiki ruchów wraz ze zmianą dynamiki dźwięków. Do tego zadania możemy również użyć instrumentów muzycznych lub własnego głosu, nucąc wolną, cichą melodię a innym razem energiczną, głośną.

 

  1. Emocjonalny

 „Mazurek Dąbrowskiego” – o godz. 11:11 słuchanie hymnu Państwowego w pozycji na baczność. Próby śpiewania refrenu przez dziecko.

-hymn państwowy :

https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA

 

  1. Społeczny

Potrafię porządkować swoje zabawki – segregowanie i porządkowanie zabawek w koszyczkach w pokoju dziecka.

 

  1. Poznawczy

Praca plastyczna:

Wykonanie flagi Polski. Wykonanie flagi przez dzieci z białych i czerwonych pasków papieru, przyklejenie patyczków.

-kartka biała i czerwona

-klej

-patyczki

 

 

 

ZESTAW AKTYWNOŚCI SŁOWIKI

do realizacji przez dziecko przy wsparciu rodziny

Temat kompleksowy:  Symbole narodowe

Termin realizacji:  12.11.2021 r.

Dzień tygodnia.

ŚRODA

Obszar podstawy programowej

Zadanie/aktywność

Sytuacja edukacyjna

pomoce

  1. Fizyczny

Utrwalanie nawyku mycia rąk w ciągu dnia.

Biały wysoko, czerwony nisko- zabawa ruchowa. Rodzic wymienia kolory np.: czerwony – zadaniem dziecka jest położyć się na plecach na kolor biały- dziecko staje na palcach.

 

  1. Emocjonalny

 Lustro- zabawa naśladowcza. Wyrażanie za pomocą mimiki emocji tj.: radość, smutek, złość. Rodzic robi smutna minę dziecko naśladuje i odwrotnie.

 

  1. Społeczny

Potrafię porządkować swoje zabawki – segregowanie i porządkowanie zabawek w koszykach  w pokoju dziecka.

 

  1. Poznawczy

Liczę białe i czerwone- przeliczanie elementów. Dziecko gromadzi białe i czerwone przedmioty np.; mogą być klocki ustawia je w osobnych zbiorach, a następnie przelicza je z pomocą rodzica. Dziecko określa, których jest więcej, których mniej.

   klocki

 

 

kontakt